Blog Image

Mårpekanska

Mårpekanska

Här kommer de bare a skrivas pau Mårpekanska. Vellen i meg naenting sa skickan mail te: obeprom@glommen.eu

Go Jyl

Bare pau Mårpekanska Posted on 20 december, 2017 20:16

Go Jyl

Hann i nu kövt ainn massa unödig schid a roeluller bare
faer a ha naenting a ge baett?? Faer min daijl sa köver jag bare saent som e
raint tvonget a ha faer a fau allting te a fongera i aitt Smart Home. Smart
Home e vesst engelska a de vette la dau faen va de betyder men bra e de faer de
schöder seg nästan raint schäl om a naur de fongerar. Vare seg käringen,
glåttana älla glåttaglåttana bry seg ommet sa jag faur haet i fre raint faer meg
schäl.

Äden nu inte faer möet faer de e navlit trödit
a bli sibugad. All dänne mad som faelk laga te a te va nötta? Graenkaul, schinka a grisafaetter a sau möte aent som faelk äda i hiskeliga mängder. A sa blir de ainn massa mad aever som ainn senn faur äda i faiijre da.

Brännevinet skånn i ta mä de lella logna. I
vedenla va gotämplaren sa: de e brännevinets faijl att i schuden ätter ira
svärmödrar a de e brännevinets faijl att i messa dom. Inga grisafaetter – inget brännevin, sau e de bare.

Tånnten e lömsk sa spännen pau baijnen sa fort
han dyker aepp, kastan uden om han happat te a ta seg in håss ier a tann in all
braeden som han har slävat mä seg.. Lä glåttana skriga ainn stånn faer rätt som
de e sa tryder gnällanet a sa vella daij gau a lägga seg. Lä dom gau a sa roan ier schäl sa möet i orkan..

Jylotta?? I gann la pau jylottan!?!? I veden la vaffaer vi firan jyl?!?! Ja e la inte rainnt säker pauet men de e la lide som morsa da älla farsa da men te naenn saen som jag inte håvar nammet pau.

Hannet nu naegelånna i jyl a sätten inte aill pau ira hus a gaura.


A sa te sist sa faur ja la önska ier
.obeproMOr pau veijen.

Bare pau Mårpekanska Posted on 13 december, 2017 20:38

De maerkliaste mä framtiden e att den sa smauningom kommer te a kallas faer ”den gamla goa tien”.

Hannet sa navlit.

.obeproMOr pau veijen.

Bare pau Mårpekanska Posted on 12 december, 2017 16:54

Vell bare ge ier aitt or pau veijen:

Den vise vell veda a den schanete vell prada.

Hannet sa navlit.

.obeproMJyleklappa

Bare pau Mårpekanska Posted on 10 december, 2017 17:14

Kan åndra om det inte har spaerat ud lide va det gäller jyleklappa. Glonn här näanfaer pau lide uliga faersla som finns te hanns.

Den som gaer äggen firkantiga slaer la det mesta!!
Allting vala inte bätter faer men de e la nästa lide sämmer nu.

Hannet sa navnlit

.obeproM.Gammelstuan.

Bare pau Mårpekanska Posted on 10 december, 2017 16:54

I gaur våren vi naenna som hadden bra trevlit i gammelstuan aeppe i Mårp. Mårpeboana våre ude lide te manns än om vien va gränslöst kall. Ainn skulle nauck ha tatt pau laurforna men som allti sa tror ainn ju inte att de kan va sa kallt ude naur ainn som hastigast slänger aitt ua pau termometern . Hår som helst sa kom det faelk a de va gränslöst trevlit.Hår ainn stavar.

Bare pau Mårpekanska Posted on 9 december, 2017 23:11

Mårpekanska e inte naenting som den Svenska Akademien bryr seg om sa bare däffaer kan ainn stava nästan hår som hälst (tro vessa).
Lä meg bare ta aitt exempel.

De som (nästan) alle människer sedda pau kallas pau svenska faer ”rumpa”.

Sau som jag vill skrivert sa skriver jag ”raev”

Vessa skriva ”räv” med dau tänker jag pau ainn saenn häringa filur


Mällom dässe bägge slana sa kan ja saij vessa skellnader!!

Hannet sa navlit!!

.obeproMFis

Bare pau Mårpekanska Posted on 9 december, 2017 22:59

Veden i va fisen sa?

De e bätter a fau kåmma ud i de fria än a bränna inne!!

Hannet sa navlit.

.obeproMJylarem

Bare pau Mårpekanska Posted on 8 december, 2017 20:13

Lide au vart kan de bli

A de vell ja dau bare si

E de inte te pass sa bare ti

Männs jag nya planer vell smi

Go jyl a haell nu i deg

Du faur inte maijr au meg

Ainn lauda med jylapapper pau

Vettela ha va ja kan faerstau

Innehaellet e kanse inte te naenn nötta

Lä meg inte deg mä remmen udtrötta

Öppna sa faur Du minsann saij

Va de denne gaungen blaij

Hår ska ainn veda va faelk vella ha

Köv de, köv de, älla de, hörs ju var da

Sa dettahäringa kanse e ainn mess

Faer jag blaij pau tjatet rätt sa less

Va va de nu som Du helst velle ha

Hannet sa navlit

.obeproMMätt i bugen

Bare pau Mårpekanska Posted on 6 december, 2017 14:37


Sa länge som bugen Din e mätt
a hustaget Dett haeller tätt
klärna Dina naegelånna haijla a raina
a Du kan stau aepprätt pau bägge baina
ha ved nauck a lä bli a klaga
lä var da deg behaga
de finnas daij som haet sämmer
ge faen i allt Dett unödia jämmer
pröva, öva a de gaur snart lätt

Hannet sa navlit.

.obeproMTänna lys.

Bare pau Mårpekanska Posted on 27 november, 2017 17:00


Tänna lys.

Naur höst a vinter kommer sa e de brugelitt
att faelk tänna ain navla massa lys. Ja faur la si som far min sa ”de sodar”
faer de e inte sa uvanlit att det sodar a ryger som bare den men de hör la te.

Faer naenna aur sen sa träffte ja ainn kär a sa
början vi a prada om detta mä naur de tar aill a hår de kan ställa te möe uraie
faer både faelk a fä. Dau sa börja han berätta va som hade hännt pau hansa hem
ain gaung naur alle glåttana våre hemma faer a äda saendesmidda. Sa fort som
alle sådde ve boert sa börja far i huset a prada pau detta viset:

Nu naur de snart e jyl a morsan tänner
sterinslys precis aever allt sa skålle de ju kånna happa te a börja bränna lide
varstäss i huset. Naur detta hänner sa fann i gärna öppna alle fönster a daera
men i fann inte ringa sa att daij komma hid a slycka.

Skålle inte pau naet vis fau faer meg att
husen våre vära naet vidare möet, älla sa våre daijet.

Tannet nu lugnt mä alle levane lys.

Hannet sa navlit.

.obeproM« FöregåendeNästa »