Blog Image

Mårpekanska

Mårpekanska

Här kommer de bare a skrivas pau Mårpekanska. Vellen i meg naenting sa skickan mail te: obeprom@glommen.eu

Korsor pau mårpekanska.

Bare pau Mårpekanska Posted on 19 juli, 2021 20:18

Prega te pau länken här näanfær sa kåmmer de straux fram aitt korsor som i kånnen roa ier mä.

https://share.eclipsecrossword.com/play/2e74fefe/test

Naur i hann fått i håvet sa att de stämmer dau kånnen i schwisha æver ainn hånnralapp te meg.

Hannet som de vell seg

obeproMHarry i Galtaus

Bare pau Mårpekanska Posted on 4 februari, 2018 16:41

Dätta hette ja i da.

Var evelige gaung som ja kör faerbi huset som han a Ellen bodde i sa tänker jag pau de som han sa..Viagra

Bare pau Mårpekanska Posted on 4 februari, 2018 16:36

De ska vesst gau bra a sälja Viagra te daij som sälja blåmmer. Vessa ha fatt faer seg att blåmmerna skå stau länger pau det viset.

Hannet sa navlit.

.obeproMFaer 20 aur sen.

Bare pau Mårpekanska Posted on 29 januari, 2018 16:16

I Falkenbjärs Tining faer 20 aur sen.

Hannet sa navlit

.obeproMHallands Radio

Bare pau Mårpekanska Posted on 29 januari, 2018 16:06

Hann i hört hår dai faersöga a prada dialekt pau radio Halland ida. E ainn inte född teet sa ska ainn inte bry seg om a faersöga. Schäl sa faerstaur ja de mesta naur skaninga a andra prada men naur det gäller a prada sa haeller ja meg te mårpekanska. Ainn orlesta el la bra men faelk veda ju inte hår ainn mårpeboe pradar bare faer han älla hun kånna läsa naenna bokstäver i ainn båg.

Hannet sa navlit..

.obeproMOr pau veijen

Bare pau Mårpekanska Posted on 20 januari, 2018 11:26

Den som sir sanningen e ingen syndare men han kan va te besvär.Or pau veijen

Bare pau Mårpekanska Posted on 20 januari, 2018 11:19

A faersvara aitt fail e a gaera aitt fail te.Ships

Bare pau Mårpekanska Posted on 19 januari, 2018 19:51

CHAMPIONSHIPS

Som ja har laidad ätter dässe shipsen. Nu sainast sa sau ja naet om dässe chipsen pau naenslass tävling där dai snårra rånt a skutta a haeppa pau skridsko. Ships brugar ju va gjorda pau peteter men om ja har faerstått detta rätt så skå dai va gjorda au svamp, de vill si champinjoner. Kan naenn där ude i svedala si naenn enda bo i vaurat lann som säljer saenna ships sa skålle ja bli bra gla.

Hannet sa navlit.

.obeproMNya or

Bare pau Mårpekanska Posted on 15 januari, 2018 14:56

Vart aur sa hettas de ju pau nya or a maunga au dom höra la hemma lide var som helst, inte bare i vaurat lann. Vessa or e liasom håvasatta au aitt pär or a kånna iblann bli rätt sa låstia. I den Mårpekanska orlestan sa hann vi fått aitt nytt or a de e ”schisa”. De häringa oert kan nöttas iblann naur ainn sedder pau den vide, granne porslinsstolen a ska te a uträtta lite saenna däringa naturlia behov. Dau kan de bli att ainn schider a fiser pau samme gaung a dau kan ainn la si att ainn”schiser”.

Hannet sa navlit.

.obeproMBilen Tesla

Bare pau Mårpekanska Posted on 28 december, 2017 19:29

De lär vesst finnas naesslas batteribil där baette i Staterna som heder Tesla. Tänka liaväl att de finns ainn bil som har fatt sett namn efrau Mårp a mårpekanska. I veden la va tesla e faer naet? Skålle kånna tänka meg att daij fläste ha naenna saenna hemma håss seg. Hår jaeren i naur i tännen lyset?? Kan fau faer meg att där seder naenn liden mojäng straux innanfaer daerakart som i pregan pau faer a slae pau lyset. De e aitt tesla a som blir aitt frausla naur i slycken. De mätte la va ainn emigrantättling som har den däringa batteribilsfabriken.

Hannet sa navlit

.obeproMNästa »