Prega te pau länken här näanfær sa kåmmer de straux fram aitt korsor som i kånnen roa ier mä.

https://share.eclipsecrossword.com/play/2e74fefe/test

Naur i hann fått i håvet sa att de stämmer dau kånnen i schwisha æver ainn hånnralapp te meg.

Hannet som de vell seg

obeproM