Te jyl sa e la de allra mesta

Næt som kan levern fresta

Bruna böner vella vessa äda

Andra skå ju ludfesk kåga

Grænkaul sæppas sænner pau ainn skärebräda

Håss vessa sa faur la leverkorven i lagom ti kåga

Jylasæ vella alle pau næt vis bli ve

Staboa åndra säkert – vaffær de?

Ainn kan värma grydan i flaire da

Kanse bara öga pau mä lide spa

Fær var da hun värms æpp 

Sællet blir a värmer var kræpp

Jyletånta komma hos vessa pau lann

Här ve kusten sa siggla dai ude pau vann

Som sällan e slätt som i ainn lantmannaspann

Remmen pau ann liksom nu bare færsvann

Hår våre de mä ainn jyl udan smarta platter 

Glåtta a voxna som prada, aitt navla tjatter

Jyletånte som sæmna au alle tätta smau jöga

Väcken!! De gaur inte – i andre fann færsöga

Jylotta e ju bare inte te a tänka fær han mä skägget

Hann ligger i hallen a sömmer rånt i galledrägget

Sau illa fauert la ändau inte bli

IOGT vella sa klart att alle lä bl

A dricka brännevin, aga släe a daila ud

Släva pau säcken a binna fast renen Sigurd

Älla va han heder den navelen mä släen ätter

Tånten staur nu æppe pau skorstainen a strätter

Pesseträngd e han ätter all glögg, snaps a öl

Hann inte fau uden sa där blai ainn liden pöl

I snön pau taget som smällt a blai gul

Han vella ju bare önska alle GOD JUL

Hår faen ska ainn kånna jyleklappa hetta

Naur Hålebo e stängd – de faur la kvetta

Stråmpebann a haurnät e vesst inte inne

Korsett e la bare fær den som skrinn e

Spa kan va lide au vart skånn i veda

Velle bjuna pau de men fick la veda

Att det inte va de som ja kokt peter i

Lätte hun meg fau veda i ti a uti

De finns vesst pau plasser där

Det pau sparslantana redit tär

Jylen pau de goa humöret tär 

Blir lätt både sållten a tvär

Ska det pau detta viset hålla pau

Sa kommer ja mä jylen a lägga au

Vareveliga vrau ska hællas rain

Stryga duga a bli nu inte sain

Sirna naur ja gaur ud ätter aitt jylaträ

Ha tatt mä låmmeflaskan, kryver in i lä

Fær a fau i meg lite gætt sprallevann a bli kravet

Faen de e ju bare vann, nænn har vårt i skavet

A blannat udet a nu hart ju inge kråmme

Hår kunne de bare bli sau häringa klaugt

Ingen har nænting te meg om detta saugt

De brugar la aurna seg te sist

Mad a brännvin pau boert, skaul

Dæppa de torra bröt – javesst

I spaat ätter skinkan, äda grænkaul

Sill. peteter, brö. korv  a lide au vart

Kaulen sätter min schäl pau bugen fart

Græden lenar i tærmana skånn i veda

Nu faur de la va slutt fær i aur

Ingen aurning pau pradet a ingen reda

Auert nu mod sluttet gaur

Sa nu vell bare önska ier alle

Älla