Raint fær maunga här i lannet veda inte va Mårpekanska e fær næt. Märkelit mä ja dau si. Borausare e la de udbyss fælkasla som kanse ha jämrat seg mest gönom auern æver a inte ha begrevet næt au va vi pradan om, fær dai våre la mä dai badgästerna som komme farst.

2018 va aitt aur naur de vessa kalla fær ”finkultur” hællde pau a stryga mä där æppe i Stauckhælm. Där gnavvra rötterna sænner den Svenska Akademien innifrau sa haile schiden bare braga ihåv.

I Mårp fingen vi igaung vauran akademi tillia pau hösten 2018 a sau bra de blai. Udan a skräppa sa sedder där bare bra fælk pau var a ainn au stolana. Där kommer fælk bl.a. frau Askelt, Huelt, Hænre, Sannkärr, Kesebo, Digesgar, Mårpe by, Laungaus, Glommen a Galtaus. Sodare, Bänare, Espelånna, Grydaus, Lynga a nænna te ha inte nominerat næt fælk a dau faur de bli sau. Nu tart la nænna aur innan vi fann ihåv sau pass mä penga pau bågen sa att vi kånnen daila ud nænting fær de e ju möet aent som ska aurnas nu te a börja mä. Vaura læner e gänslöst laua sa vi fann hælla våss mä mad schäl sa gætt de bare gaur. Kallskåert eet fær de mesta a vi fann ädat raint torre. De e sau navelens torrt i mån sa naur ainn pradar sa ryger de frau mån nästan som frau aitt augnarör.

Pau tal om a ryga sa kan de oert ha mair än ainn betydelse. Naur du bläser rätt nair i mjölabingen sa ryger de men naur käan te velcepen gaur au sa sir ainn att den ryger au.

Lia schanet e de mä oert ”si”. ”Si nænting” kan ainn si te nænn som e tösst a ainn illa kågad köttabid kan va bra si. Vessa kånna va sirævade.

Pau tal om si sa skålle ja vella si att vi om næt aur älla tvau nauck kommen te a daila ud nænn pris te ainn Mårpebo som betytt möet fær vaur dialekt a fina kultur. Sen om det bare blir ainn pæse älla ainn hail dose de ger seg.

I Stauckhælmsakademien sa taltes de titt om att de va sau noga mä a fau aitt nåmmer pau sin stol. Åndrar bare va de va fær slass nåmmer i a mä att han den däringe kulturkatastrofen kom mä i pradet. Den kärn va la dässudom importerad i frau Napoleonlannet i sönner. Han va vesst rätt sa kompetent pau a færsai seg mä penga a fröntemmer udan att han fær den skull fick næt daulit samvete.

Vi lannten in ainn kulturgåbbe ainn kväl men han hade inga sænna later fær seg sa han fick inte va mä mair än den kvälen. Nænn navla aurning faur de la va sa nu fann vi la færsöga fau nænna nåmmer pau vaura stola udan nænn kulturkatastrof.

Vi hann i akademien pradat om a udråva våss ( de vell si Mårp ) te aitt lann a sa sätta æpp tull mod svenskana, men inte nænting e bestämt. Pau de viset sa skålle mårpekanska bli vaurt morsansprad a inte länger bare kallas fær dialekt. Pau de viset sa skålle kanse han den däringe vettigpettern Fredrik Lindström behöva söga visum fær a fau kåmma in te Mårp. Bare de skålle va skeij. De bästa våre om han bare velle hælla seg pau rätt spær ihåv mä Luuket.

Hun som staur fær hembygdshanteringen i Mårp velle ha meg te a skriva lide i denna häringa bågen men hun sa allri hår länge som jag skålle hælla pau. Hemma i mett hem te Olaspetters hadden vi aitt pradesätt som va att ”de tråd innan de varte” a de e kanse sau hun skålle vella haet nu mä mett skrivane men aitt liet rem raint te sist kan la inte gæra vare seg te älla ifrau.

Hæneschiden e lide gul a lide vid 
Nagga i kanten e a ta ainn liden bid 
Roeluller skå la glåttana ha 
Smau a tätta jöga varevelige da 

Pemsa pinne gjorde ainn titt faer

Vaisste  kanse inte hår ainn gær
Mjælka fær hann e bættlaugt 
Kaffet faur la inte va fær klaugt 
Schinta fesken gæra inte maunga 
Smausnaula e kanse dai som e haunga 
Longebælla gær ainn ätter slaukt 
Pevarekager har ainn fære jylen baugt 
Mæga kan la va aitt pär uliga sla 
I pigekammern skå inte kärana va 
Uhylt e utrevet skånn i veda 
A sirævada kan de min schäl heda 
Naur skråmman där bag ainn sair 
Fær sa prada dai om launghalm a lair 
Hänget pau spigen sa ainn i boen 
Trä, båska a mæs hetterte i skoen 
Faur e inte bare sænt som e ullet 
A aitt haurala kan va gränslöst krullet 
Bagbå kan la hänna att Du faur 
Vessa vella pau natten blanna laur 
Pællen fann vi tro ligger la pau taget 
Digna ska gæras ainn stånn fære baget 
Sieskåd, villhavre, kveg, skalleho a lådd 
Fær a kånna skjuda sa faur de te lide krådd 
Dettahäringa hänger inte ihåv skånn i veda 
Den som e gränslöst skrinn kallas fær speda 
Kantävjer ha dai nauck inte i Risen 
Bätter a bli husvill än a bränna inne sa fisen 
Gullkræger kan det finnas i sän pau ainn ager 
Gaurboa hann vi både i Mårp a i Tvager 
Pattaglåtta kånna vesst inte prada 
Dai skriga a sua, e nauck lide lada 
Maunga smaugrisa kallas fær kæll 
Skrevarte au fær fort faurte hæll 
Skråbba kan ainn gæra a va stickt 
Ont i lemmerna kan ju va lide gickt 
Tråd a slutt e la nästan samme sla 
A det fauert la fær dänne gaungen va 

Gnavvra                      Gnaga

Rötterna                      Råttorna

Udbyss                         Utombys

Skräppa                      Skryta

Nænna                        Några

Eet                               Är det

Ädat                            Äta det

Mån                             Munnen

Sirævad                      Hängig byxbak så att (stora) delar av skinkorna syns

Schanet                       Tokigt

Kärn                            Mannen

Lannten                       Lånade

Tart la                         Tar det väl

Käan                            Kedjan

Pæse                           Påse

Våss                            Oss

Morsanprad             Modersmål

Bågen                          Boken

Pradesätt                    Talesätt

Tråd                            Tröt, tog slut

Varte                           Varade, pågick

Hæneschiden               Hönsbajsen

Roeluller                      Leksaker

Glåttana                      Barnen

Pemsepinne               En lek där lekmaterialet var två pinnar, av vilka den ene var  en aln och den andre en fot lång. Leken bestod av tre grenar, som alla gick ut på, att ur en liten skåra i marken  skicka bort den lilla pinnen med den stora pinnens hjälp så långt, att motståndaren skulle få besvär att antingen bränna den stora pinnen, som efter slaget lagts över skåran, eller också i andra momentet gällde det förpassa den  tillbakakastade pinnen så långt som möjligt från skåran.  Den följande poängräkningen gällde avståndet till skåran och mättes i andra momentet med den långa pinnen och i det tredje med den korta pinnens längd.

Bættlaugt                    Bortlagt, nått man slutat med

Klaugt                         Svagt, blaskigt

Longebælla              Köttbullar/pannbiffar där man blandat in malda lungor

Mæga                          Mås/måsfågel

Mæga                          Mocka ut skit

Hänget pau spigen      Det var ett annat ord för att “Handla på kredit”. Skriv upp  det så betalar jag nån gång senare/om ett tag/ i bästa fall

Mæs                            Mossa

Hetterte                       Hittar Du

Haurala                       Frisyr

Bagbå                          Bakbud, återbud

Blanna laur                 “Blanda lår” . Här får er fantasi spela fritt.

Digna                          Sätta I deg

Kantävjer                    Döda maneter som ligger och guppar vid strandkanten

Gullkræger                  Kan vara både nyckelpigor och rapphöns

Pattaglåtta                 Bröstbarn, barn som diar

Skaverte au                 Kutar Du iväg

Hannet nu sa bra de bare gaur

Olaspetterspagen.