Iaftes sa va de farsta höstamödet mä Mårpeackademien a de va precis som vanlit, de vell si, gränslöst skeij pau alle sätt a vis. Alle våre pau gætt humör a vi hann min schäl roligare än va de e a gau pau Tvagerrevyen. Håvan i Smessgarn, Apelhultarn a alle dai andre? Nu veda kanse inte alle va Tvagerrevyen e fær næt älla va de va kanse ainn ska si.

I gaur sa kom ainn au dai som våre pau plass mä aitt or som kan va aitt hette-pau-or men som skålle kånna va pau riktit!?!? Glonn pau dägans uen farst innan ja sir mair.

Vesst e hunn lide vinnygd!?! De or som hæppa ud efrau mån pau ainn au våss va “pettygd” a hår faen det kan betyda vinnygd (som han paustaur) gaur laungt æver mett færstann a laungt in pau Päars. Skålle kånna va sau att denne kärns k-madamm e raint tvongen te a laida ätter ainn speciell dail pau den kärns kræpp a att den dailen e sau navelns liden sa hun e tvongen te a kryva sau pass nära sa att uenen raint gau i kors, de vell si, hun blir vinnygd. Älla sa e de lite som pau bilden här näanfær.

Kan åndra om picklad e mårpekanska?? Lad sinn vi ju om ainn människa som inte orkar ta seg fær nænting udan a stöna a jämrade seg a vell helst hælla seg bætte frau all slass arbete. Va nu än de oert betyder sa fann iarn fantasi lösat udan nænna forsla frau meg.

Hannet sa navlit.

.obeproM