Den tællte maj sa våren vi i Mårpeakademien ude a augden rånnt i Mårp. Vissa hade te a mä slävat mä sin gåbbe älla käring men vi haddenet trevlit ändau. Ja ska nu visa nænna bilder frau den dan a sa faur de bli som de blir. Nu börjar de.


Vi augden buss fær hästen va dö a agevaugnen va såld pau auktion fær flaire aur sen.


Louise i Huelt hade hællt pau mä a aurna detta häringa a hun va sau trött sa hun sto a sævde längst fram i bussen. Som tur va sa hadde nu nænting a hælla seg i.

Väl naire hoşs rörläggarn i Digesgar sa gicken æpp ainn bid pau rännestrappen a börja läsa lellakatekesen men de blai i laungvarit.
Murare Stigsa aina däga gremmaserar sau illa a vi andre sloen æpp lide a dricka a börja äda de vi hadden slävat mä våss sa dau sluttan a läsa. A sai pau skam – Louise har vaugnat.


Hun frau Spannarp men som bor i Mårp a som staur fær Mårpe hembygdsfærening va la mä a sau te sa att vi inte båren våss illa aud. Tror nästan att de e henna livvaukt som staur näanfær trappen a som sair lide lömsk ud.

Resten au dan va gräslöst trevli sa vi fann la gæera om nästa aur om vi orkan.


Hannet sa navlit

.obeproM