Sa e de dau daux fær lide or pau mårpekanska. Vessa au ier veden ju inte hår det lauder men i fann la prada tösst.

Ta ekring Ta omkring. Bl.a. i samband med skörd. Gjordes med lie.
Taal Talg
Taaloxe Talgoxe
Taba Tappa
Tæffla Toffla
Tæffla Sparka
Tæffla te Sparka till
Tæffler Tofflor
Tæft Sittbräda ( i båt )
Tæfta Sittbräda ( i båt )
Tæfta Mura eller stensätta
Tæfta Takfot
Tæga Dimma
Tæl Tål
Tæl Tolv
Tæla Tåla
Tæla deg Ge Dig till tåls
Tæla seg Ge sig till tåls
Tæli Tålig
Tælva Tolva – ett kortspel
Tæra Våga
Tæren Vågar
Tærmavre Tarmvred
Tærn Vågar han
Tærna Vågar hon
Tærva Kräva, ställa krav på….
Tafft Tappat
Taffte Tappade
Tag Tak
Tagaus Takås
Tagfönster Takfönster
Tagkyva Takkupa
Tagplaud Takplåt
Tagruda Takruta
Tai Teg
Taide Elakhet
Taira Konstra, krångla
Taira seg Bära sig åt
Tairade Bar sig åt
Tairade seg Bar sig åt
Taist Stor och kraftig
Tann Tand
Tannalös Tandlös
Tannaværk Tandvärk
Tannet Ta det
Tannlägare Tandläkare
Tarabba Åldras, tappa stilen, sjangsera
Tarkefesk Torkad fisk
Tarst Törst, törstig
Tarsta Törstiga
Tarstavärleg Torr i halsen, är varm och törstig
Tarsti Törstig
Taska Väska
tassamark Obygd
Tau
Taucka Flytta
Taucka deg Flytta dig
Taukt Takt
Taunken Tanken (som man tänker)
Taunken Tanken (som man fyller med bränsle)
Taunäggla Tånagel
Taur Tår, från ögat
Taurana Tårarna
Taurygd Tårögd
Taux Tax
Tauxi Taxi
Tava Tappa
Tava aen Tappa andan
Tavartu Tappar Du?
Tavring Ej populär person
Tavvla Tavla
Tavvlekråg Tavelkrok
Tavvleram Tavelram
Te Till
Te vaurt Hos oss
Tebaga Tillbaka
Tebages Tillbaks
Tebyss Tillbaks
Tebå Tillbud
Tefreds Tillfreds
Tefälle Tillfälle
Tege Teg, åkerstycke
Teminstingen Åtminstonde
Ten Till honom, till den
Tena Till henne
Teppa Tippa
Teppelapp Tipskupong
Teraiss Tillfreds
Tesava Såga till
Tesavad Tillsågad
Tesla Tillslag
Tesla Strömbrytare
Tess Till dess
Tetro Tilltro
Tevarataen Sparsam, tillvaratagen
Teveden Behändig, händig, praktisk
Tevederlit Bra, ligger bra till
Tevedli Trevlig, gohällig
Teväxt Tillväxt
Ti Tig
Ti Tyst
Ti Tid
Ti still Håll tsyt
Tia Tiga
Tia Hålla tyst
Tia Tiden
Tiare Tidigare
Tiare Oftare
Tidder Dräktig
Tien Tiden
Tilia Tidigt
Tiliapeteter Tidigpotatis
Tiss Tids
Tiss nauck Tids nog
Titt Ofta
Tjabblet Tjatig
Tjanet Tokig
Tjantafora Nånting tokigt
Tjauet Tokigt
Tjeau Trött på
Tjeauet Trött på det
Tjeauet Ledsen
Tjemma Köra livet ur
Tjo Två
Tju Tjuv
Tjua Gaffel som används bl.a inom jordbruket
Tjua Tjuvar
Tjuet Tjoget
Tjyck Tjock
Tjycka Tjocka
Tjycka Dimma
Tjylla Skylla
Tjynke Skynke
Tjyr Tjur
Tjyra Tjudra
Tjyra Tjurar
Tjyrabain Kofot
Tjyragalen En ko som vill/behöver betäckas
Tjyrahor Tjurhorn
Tjyrame Torkad tjurpenis som används som batong
Tjyrapäl Tjuderpåle, Ett sätta att binda fast ett djur på bete
Tjyratrase Tjurstycket
Tjyv Tjuv
Tjyvingen Svärord
Tjåssta Flåsa, flämta
To laier Två håll, två riktningar
Tock Tupp
Tocka Flytta
Tocka deg Flytta dig
Togrevakorg Potatiskorg, korg med två handtag
Toling Garnrest
Tornabåske Nyponbuske
Torsta torsdag
Tosafora Nått tokigt
Tosen Tokig
Toset Tokigt
Tosi Tokig
Tosing Tok, galning
Tra Stig
Trabbelera Gå överallt (lokalt i Sankärr)
Tradi Tråkig, trist
Trae Trave, hög
Træll Troll
Trælla Trolla
Træva Trampa
Træva Pedal, cykelpedal
Træva iveij Gå iväg, trampa iväg
Trævde Trampade
Træveslive Trampslipe
Trævesymaskin Trampsymaskin
Traij Tre
Traijbåltavaugn Treaxlad vagn
Traijfætting Trefoting
Tramla Klämma, kladda
Trapp Trappa
Trappen Trappan
Trappste Trappsteg
Trase Trasa
Trask Tröska, tröskade
Trass Trilsk
Trassa Trassla
Trasätta Travsätta, I samband med skörd
Trau Tråd
Traualös Trådlös
Trauana Trådarna
Trauarulle Trådrulle
Trauaståmp Trådstump
Trauaänne Trådända
Travl Trål
Treada jyl Tredjedag jul (27:e december)
Treadail Tredjedel
Treija Tröja
Treven Välmående
Trevet Trevligt
Trin Stegpinne
Trina Stega, mäta med steg
Trinn Rund, sägs ofta om en person
Tronnet Tro det (eller ej)
Trua Truga
Trud Trut, mun
Trud Trut – fågel
Try Tre
Tryda Ta slut
Trydert Tar det slut
Tråd Slut, tog slut
Trået Tagit slut
Tråsket Tröskat
Trä Träd
Träbånn Träbotten
Träbånn Trätoffla, träsko
Träbånna Trätofflor, träskor
Träbånnasæla Träskosula
Träfracksfærsäljare Begravningsentreprenör
Trätæffla Trätoffla, träsko
Trätta Träta
Trödi Tråkig
Tu Två
Tua Tuva
Tuda Tuta
Tuern Turen
Tvau Två
Tvaugrevakorg Potatiskorg, korg med två handtag
Tvaukrona Tvåkrona
Tvaul Tvål
Tvaulakæpp Tvålkopp
Tvauskäri plo Tvåskärig plog
Tvautauktare Tvåtaktare
Tvonget Tvunget
Tvär Vresig
Tvärbugad Väldigt mätt
Tvärdra Tvärdrag
Tvärkælla Utväxt på t.ex. en potatis eller morot.
Tvärlaiss Tvära, gena
Tvärrannet Tvärrandigt
Tvärsula Ta två sorters pålägg (eller fler)
Tya Orka, idas
Tyj Tyg
Tåg Tog
Tågen Tog den
Tågen Tog honom
Tåget Tog det
Tågna Tog henne
Tåmla Tumla, välta
Tåmla Rulla, rulla runt
Tåmla rånnt Rulla runt
Tåmmavante Tummvante
Tåmme Tumme
Tåmmstauck Tumstock
Tånnt Tomt
Tånnte Tomte
Tånnteglåtta Tomtebarn
Tåpp Tupp
Tåppaklör Tuppklor
Tåppakåmm Tuppkam
Tårsta Flåsa
Tåss Tofs
Tåssla Viska
Tåssla Viska
Tåvli Medgörlig
Tåvvli Stillsam, lugn
Täckedræva Takdropp
Täg Kraftig
Tämmerlånna Ganska bra
Tänna Tända
Tänne Lyse
Tännebränne Småstickor för att tända en brasa
Tänner Tänder – i munnen
Tänner Tänder – en eld, ett ljus eller liknande
Tär Tår (på foten)
Tärna Tårna
Tönn Smal
Tönna Tunna, fat
Tönna Smala, tunna
Tönnlann Tunnland
Tössna Tystna
Tösst Tyst
Tösstas Tystas
Tötte Tyckte

Hannet sa navlit.

obeproM