Hann i hört talas om att dai som styra här i landet ( vicka de nu e )skå lägga mair pänga pau järveijen. Faen troet men nu fann vi va pau tärna a söka lide bidra.
I hann la hört talas om att de fær nænna aur sen va järveij mällom Glommen a Pannebo. De va tier de. Inte faen behövde ainn va nykter fær a ta seg bætt te rörkrögarn i Digesgar, de va bare te a hæppa pau raint näanfær hansa laa. Nu kvettar dela i a fær seg vicket hæll ainn ager om ainn e lide snæret a ainn kan la aga lide auder a fram bare fær skeiskull a dricka smau a tätta jöga frau låmmeflaskan.
Nu bar de ju seg inte bätter än att loket sack lide sönnerfær a rälsen vaid ja inte va den blai au men han Svetsarn Löven ska la ha næt a gæra sa han faur la dra seg lide i sydväst a aurna te lide nya spær te a börja mä. Lide nötta skaen ju ändau gæra.

Som gammel sosse sa enla noga mä de vessa kalla fær hygienutrymmen men som vi kallan fær schidhus a te finns straux breve där han ska lägga nair rälsen.


Han lär la inte hælla pau te saint på kvälen a dau kannen la sedda a glo ud æver hålorna i Pannebo. Bra grannt skånn i veda. Lide igenvoxet men snart sa blommer det lide au vart i a ekring hålerna.

Skållen happa de a va laugd lide aud de kulturälla hællet sa kannen la aurna lide ny tavler te Pannebo håler fær ingen aen har brytt seg ommet a dai gamle börja blir bra svara a läsa.


Hannet sa navlit.

.obeproM