Som i kanse alla redan veden sa e de bra möet jävare a kånna prada Mårpekanska än va som helst aent slas prad. Pau TV sa kan ainn sai de dai kalla fær “utlandskorrespondenter” som prada mä Araber, Kineser , Ryssar a lide au vart men dai skålle nauck inte kånna prada mä våss mårpeboa.

Ta bare oert raivasnåttra som nauck bare finns pau mårpekanska. Veden i va de e??.

Här kommer nænna or te:

Umånas
Udhäver
Tvaugrevakorg
Tæfta
Sårvel

Nu har ja la inte ti mä ier mair ida uda nu fann i hetta pau næt aent a gæra.

Hannet sa navlit!

obeproM