#metoo blir pau Mårpekanska #megag. Möet har la hänt va de gäller hår kära a fröntemmer kånna fau va kära älla fröntemmer. Var enda människa ska fau samma möjligheder. Snæpp älla sneppa ska inte fau bestämma vare seg læn älla hår du hanteras pau jobbet älla nænn aenstäss.

Færhæppningsvis sa ska de allri sai ud sau här mair.

Hannet sa navlit!

.obeproM