Den som sir sanningen e ingen syndare men han kan va te besvär.