De lär vesst finnas naesslas batteribil där baette i Staterna som heder Tesla. Tänka liaväl att de finns ainn bil som har fatt sett namn efrau Mårp a mårpekanska. I veden la va tesla e faer naet? Skålle kånna tänka meg att daij fläste ha naenna saenna hemma håss seg. Hår jaeren i naur i tännen lyset?? Kan fau faer meg att där seder naenn liden mojäng straux innanfaer daerakart som i pregan pau faer a slae pau lyset. De e aitt tesla a som blir aitt frausla naur i slycken. De mätte la va ainn emigrantättling som har den däringa batteribilsfabriken.

Hannet sa navlit

.obeproM