Go Jyl

Hann i nu kövt ainn massa unödig schid a roeluller bare
faer a ha naenting a ge baett?? Faer min daijl sa köver jag bare saent som e
raint tvonget a ha faer a fau allting te a fongera i aitt Smart Home. Smart
Home e vesst engelska a de vette la dau faen va de betyder men bra e de faer de
schöder seg nästan raint schäl om a naur de fongerar. Vare seg käringen,
glåttana älla glåttaglåttana bry seg ommet sa jag faur haet i fre raint faer meg
schäl.

Äden nu inte faer möet faer de e navlit trödit
a bli sibugad. All dänne mad som faelk laga te a te va nötta? Graenkaul, schinka a grisafaetter a sau möte aent som faelk äda i hiskeliga mängder. A sa blir de ainn massa mad aever som ainn senn faur äda i faiijre da.

Brännevinet skånn i ta mä de lella logna. I
vedenla va gotämplaren sa: de e brännevinets faijl att i schuden ätter ira
svärmödrar a de e brännevinets faijl att i messa dom. Inga grisafaetter – inget brännevin, sau e de bare.

Tånnten e lömsk sa spännen pau baijnen sa fort
han dyker aepp, kastan uden om han happat te a ta seg in håss ier a tann in all
braeden som han har slävat mä seg.. Lä glåttana skriga ainn stånn faer rätt som
de e sa tryder gnällanet a sa vella daij gau a lägga seg. Lä dom gau a sa roan ier schäl sa möet i orkan..

Jylotta?? I gann la pau jylottan!?!? I veden la vaffaer vi firan jyl?!?! Ja e la inte rainnt säker pauet men de e la lide som morsa da älla farsa da men te naenn saen som jag inte håvar nammet pau.

Hannet nu naegelånna i jyl a sätten inte aill pau ira hus a gaura.


A sa te sist sa faur ja la önska ier
.obeproM