Vell bare ge ier aitt or pau veijen:

Den vise vell veda a den schanete vell prada.

Hannet sa navlit.

.obeproM