I gaur våren vi naenna som hadden bra trevlit i gammelstuan aeppe i Mårp. Mårpeboana våre ude lide te manns än om vien va gränslöst kall. Ainn skulle nauck ha tatt pau laurforna men som allti sa tror ainn ju inte att de kan va sa kallt ude naur ainn som hastigast slänger aitt ua pau termometern . Hår som helst sa kom det faelk a de va gränslöst trevlit.