Lide au vart kan de bli

A de vell ja dau bare si

E de inte te pass sa bare ti

Männs jag nya planer vell smi

Go jyl a haell nu i deg

Du faur inte maijr au meg

Ainn lauda med jylapapper pau

Vettela ha va ja kan faerstau

Innehaellet e kanse inte te naenn nötta

Lä meg inte deg mä remmen udtrötta

Öppna sa faur Du minsann saij

Va de denne gaungen blaij

Hår ska ainn veda va faelk vella ha

Köv de, köv de, älla de, hörs ju var da

Sa dettahäringa kanse e ainn mess

Faer jag blaij pau tjatet rätt sa less

Va va de nu som Du helst velle ha

Hannet sa navlit

.obeproM