Sa länge som bugen Din e mätt
a hustaget Dett haeller tätt
klärna Dina naegelånna haijla a raina
a Du kan stau aepprätt pau bägge baina
ha ved nauck a lä bli a klaga
lä var da deg behaga
de finnas daij som haet sämmer
ge faen i allt Dett unödia jämmer
pröva, öva a de gaur snart lätt

Hannet sa navlit.

.obeproM