Tänna lys.

Naur höst a vinter kommer sa e de brugelitt
att faelk tänna ain navla massa lys. Ja faur la si som far min sa ”de sodar”
faer de e inte sa uvanlit att det sodar a ryger som bare den men de hör la te.

Faer naenna aur sen sa träffte ja ainn kär a sa
början vi a prada om detta mä naur de tar aill a hår de kan ställa te möe uraie
faer både faelk a fä. Dau sa börja han berätta va som hade hännt pau hansa hem
ain gaung naur alle glåttana våre hemma faer a äda saendesmidda. Sa fort som
alle sådde ve boert sa börja far i huset a prada pau detta viset:

Nu naur de snart e jyl a morsan tänner
sterinslys precis aever allt sa skålle de ju kånna happa te a börja bränna lide
varstäss i huset. Naur detta hänner sa fann i gärna öppna alle fönster a daera
men i fann inte ringa sa att daij komma hid a slycka.

Skålle inte pau naet vis fau faer meg att
husen våre vära naet vidare möet, älla sa våre daijet.

Tannet nu lugnt mä alle levane lys.

Hannet sa navlit.

.obeproM