Ta maijd.

Hår maunga veda va de vell si a ta maijd? Farst aitt pär exempel pau hår farsan min
hade naenna maijd.

Naur vi våren ude pau strannen (ude pau havet/sjön)
att satten gär älla backer sa velle de ju te a haella reda pau va ainn hade
satt naenstäss. Dau glodde ainn in emod lann i tvau riktninger att sau ätter
naenna hus som laue i rad/linje mä naenting aent högt a tydligt. Pau de viset
sa vesste ainn precis va ain skålle ro hän naur ainn skålle hänta gärna älla
backerna.

Hannet sa navlit.

.obeproM