Ainn nägen kär kåmmer allri a behöva bekymra seg faer låmmetjua.