Allting va la inte bätter faer i tien men de e sämmer nu.