Hår e de mä ier ude i vära

Här bagom alle knappana pau datoern

Vell de te a inte stau a svära

Vicket inte e sa uvanlit här pau joern

Kårkeli vell ja inte si att ja e

Udan vell nauck helst gau breve

Daij som tro att de liasom blett

Som de blaij udan a ha gatt snett

Vaur herre där aeppe har stråget mä

Har nauck allri fånnets pau riktit, nähä

Schid i va som e pau skeij a pau allvar

Den som tror pau naenting högt där aeppe

Tro la att te a mä vanlia tjyra iblann kalvar

Men de ju bare den som udan snaepp e

Som glåtta de vära sätta kan

Bytta prad kan la allti gau an

Han Trump där i Amerika han

Har fatt a gaera naur han sann

Sir att han allti e, a inte bare iblann

Men kan åndra om han naenstingen kan

Fau i håvet bätter än anra faer minsann

Luer kärahalva vaerre än naen sann

Kresten faeregaungare i detta lann

Ja schider i va han sir men inte i va han gaer

Ainn kan tro att han inte begriver maijr än aitt baer

Mätte de bare ta slutt pau bästa sätt

Sau nu e detta slutt rätt a slätt..

Hannet sa navlit

.obeproM