Aitt pär svinalänger vi i Glommen fått

Färgerna är lide vett
och möet grått

Kan åndra hår FABO
tänkte naur detta här

Projektet skålle bli
au och placeringen e där

Baganom affären där
ingen tiliare byggt

Finns la inga krav
pau att det är snyggt

Vesserligen sa kanse
det kan bli krav

Pau att stilen passar
te fiskeläge a hav

Men vi skiden nauck i
det och saijr bare te

Att det blir sa maunga
lägenheter som vi vellen

Estetik och stil e la
inte det primära

Lä voss nu mä de
samma landsbygden lära

Att dom skå va navlit belautna a glaa

Än om vi byggen saent som liknar ainn laa

Här i Falkenbjär skånn i douck veda

Vellen vi mä byggnadsnämnden ha aurning a reda

Grannt som satan är
ju de minsta ainn kan begära

Lä dom ude pau landsbygden
gnälla och svära

Pengana räcker ju
inte till för att alla behaga

Udan vi en ju tvongna te
a nya intäkter jaga

Sa nu kånnen vi i vaurt nya huvudkontor sedda

Och hår det saijr ud
i Glommen kan la kvetta

Lager, svinhus eller
kanse ainn liden laa

Att det saijr tjelit
ud gaer la ingen ska

Tag aever huet, var
nögd och haell flabben

Nu har ja skrevet
färit – hälsninger frau grabben

Håkan Petersson

Glommen

Detta velle HN inte ta emot som insändare sa de kom aldri länge än hit.