Backer

Långrev

Backetrå

Tråg för långrev

Baebba

Skalbagge

Baell

Boll

Baellavante

Tumvante

Baelle

Bulle

Baer

Barn

Baer

Borr

Baera

Borra

Baerfaett

Barfota

Baerfaett

Barfotad

Baerfoda

Barfota

Baermaskin

Borrmaskin

Baerslet

Barnslig

Baersli

Barnslig

Baett

Bort

Baettanfaer

Bortanför, bortom

Baette

Borta

Baettkåmmen

Bortkommen

Bag

Bak ex.vis brödbak

Bag

Bak, ända

Baga

Baka

Baganom

Bakom

Bagarst

Bakerst

Bagauxel

Bakaxel

Bagbå

Återbud

Bagebor

Bakbord

Bageogn

Bakugn

Bagetrå

Baktråg, bakbord

Baghas

Bakre benet, baksidan på benet

Baghasa

Bakre benet, baksidan på benet

Baghyl

Bakhjul

Baglåmma

Bakficka

Baglänges

Baklänges

Bagom

Bakom

Bagruda

Bakruta

Bagsia

Baksida

Bagtaunke

Baktanke

Bagätter

Bakefter

Baide

Bete

Bain

Ben

Baina

Bena, hårbena

Bainen

Benen

Balabann

Balasnöre

Bann

Knöt en knut

Bann

Snöre, band

Bannhånn

Hund i band

Barhuad

Barhuvad

Barskodd

Barfota

Barskodd

Oskodd (häst)

Baud

Båt

Baungen

Rädd, ängslig

Baunk

Bank

Baunkbåg

Bankbok

Baus

Bås

Baus

Box, kobås, koplats

Bausadaer

Båsdörr

Beden

Biten

Beet

Bitit

Begraijv

Begrep, förstod

Begriva

Begripa, förstå

Bejynna

Börja

Bekömmer

Bekymmer

Bekömrad

Bekymrad

Besla

Beslag

Bessla

Betsla

Betefaer

Betefåra

Betelann

Beteland

Betuttad

Besviken, Ledsen

Bid

Bit

Bida

Bita

Bida au

Bita av

Bidana

Bitarna

Bidas

Bitas

Binge

Binge, säng,

Binna

Sticka, binda

Binne

Sticke som pågår

Binnespeda

Strumpsticka

Binngär

Bindgarn, stickegarn

Binnkaefta

Stickad tröja

Binntreija

Stickad tröja

Bisla

Utbyggnad framför ingång

Bjaerbär

Björnbär

Bjaern

Björn

Bju

Bjuda

Bjunna

Bjudna

Bjär

Berg

Bla

Blad

Blabbär

Blåbär

Blaijna

Blemma, pleta

Blana

Bladen

Blanna

Blanda

Blannare

Blandare

Blannedricka

Groggvirke, dricka att blanda grogg
med

Blanning

Blandning

Blau

Blå

Blaubär

Blåbär

Blauklaucka

Blåklocka

Blauklär

Blåkläder

Blaumes

Blåmes

Blaumåssla

Blåmussla

Blausa

Blåsa, e.,vis vattenblåsa, munblåsa

Blauseppa

Blåsippa

Ble

Bli

Ble var

Bli medveten

Ble ve

Bli ägare till

Ble ve

Fortsätta

Bleg

Blek

Blege

Havet eller sjön ligger som en spegel

Blegfis

Blekfis

Blett

Blivit

Blinn

Blind

Blirn

Blir han

Blirn la

Blir han väl

Blirna

Blir hon

Blo

Blod

Bloa

Blöda

Bloaura

Blodåder

Bloet

Blodet

Blonka

Blinka

Blyers

Blyerts

Blyerspänne

Blyertspenna

Blånn

Blund

Blånna

Blunda

Blä

Bläddra

Blära

Blåsa ex.vis urinblåsa

Bläsa

Blåsa

Blässte

Blåste

Bo

Affär

Boen

Affären

Bomling

Bumling

Bonkavis

Bunke efter bunke

Bonke

Bunke

Bonn

Botten

Bonna

Bottna

Bonnagaur

Bondgård

Bonnaställe

Bondgård

Bonne

Bonde

Bor

Bord

Bora

Duka

Bora au

Duka av

Bosshage

Båtshake

Bossman

En äldre handvåg

Brada

Dåna

Braeda

Braka

Braede

Bråte

Brag

Brak, dån, oväsen

Brag

Brock

Braij

Bre,
breda på ex.vis smör

Braij

Bred, t.ex. bredaxlad

Braijauxlad

Bredaxlad

Braijraevad

Stor ända

Braijv

Brev

Braijvbärare

Brevbärare

Braijvlauda

Brevlåda

Branngul

Orange

Brest

Brist

Brige

Bråk

Bru

Brud

Bruckt

Brukat

Bruckte

Brukade

Bruga

Bruka

Brugåmm

Brudgum

Brupär

Brudpar

Bryda

Bryta

Brygghus

Tvättstuga

Brygghusakammer

En kammare innanför
tvättstugan/brygghuset

Bråd

Bröt

Bråget

Brokig

Brånnalaeg

Brunnslock

Brånnen

Brunnen

Brånnet

Brunnit

Brädeklabb

Brädbit

Bränne

Ved

Bränneshöj

Vedhög

Brännälla

Brännässla

Brö

Bröd

Bröbid

Brödbit

Brökaga

Brödkaka

Bröra

Bröder

Bröraest

Brödrost

Brörana

Bröderna

Bröspöge

En människa i stället för ett
”riktigt” spöke

Bug

Buk, mage

Buget

Tjock, stor mage

Bugjor

Livrem

Bya

Bjuda, buda ex.vis på en auktion

Byge

Byke

Bygglaev

Bygglov

Byrau

Byrå

Byring

Bråte, prylar

Byx

Fiskrom

Byxelåmma

Byxficka

Byxer

Byxor

Bud

Båa

Buda,
bjuda

Båg

Bok

Bågeträ

Bokträ

Bålen

Svullen

Bålevägg

Plank, stockvägg

Bållk

Burk

Bållna

Svälla

Bållt

Bult

Bållta

Bulta

Bållta

Bylta

Bållta pau

Bylta på t.ex kläder, snö under
skorna

Bålmätt

Jättemätt, ätit för mycket

Bålt

Bördigt

Bånn

Botten

Bånna

Bottna

Bånnfråsen

Bottenfrusen

Bånnt

Bunt

Bånnta

Bunta

Bårk

Burk

Bårk

Burkar

Bårke

Björk

Bårkelöv

Björklöv

Bårkeris

Björkris

Bårketrä

Björkträ

Bås

Ströa, halmströa, hackad halm

Båskablyg

Buskablyg

Båske

Buske

Bälgaspel

Dragspel

Bälja

Dricka mycket och fort

Bälmätt

Jättemätt, ätit för mycket

Bälstinn

Jättemätt, ätit för mycket

Böda

Betala böter

Böda

Laga, ex.vis laga en socka

Bödegär

Garn för att laga en socka, ett
fiskegarn osv.

Bödenaul

Nål, speciell nål som fiskarna lagar
sina nät med

Bödesticka

Speciell nål som fiskarna lagar sina
nät med

Böla

Gråta

Böllke

Avbalkning, Vägg som inte är fullhög

Bössa

Gevär

Bössta

Banka, knacka

Bösste

Fläskstycke