Aedd

Udd

Aedda

Udda

Aedde

Udde

Aeffer

Offer

Aeffra

Offra

Aelja

Olja

Aen

Annan

Aen

Andan

Aenstäss

Annanstans

Aepp

Upp

Aeppanfaer

Ovanför

Aeppbrånnen

Uppbrunnen

Aeppetfaer

Uppåt

Aeppkråven

Uppkröpen

Aepplövegär

Upprepegarn

Aepprullat

Upprullat

Aepptaerska

Upptagerska

Aepptäcka

Upptäcka

Aeppvoxen

Uppvuxen

Aeppäet

Uppätet

Aeppsåvet

Brännvinet
tagit slut

Aerj

Arg

Aevan

Ovan,(
över)

Aevanfaer

Ovanför

Aevanlär

Ovanläder

Aevanpau

Ovanpå,
uppe på

Aevarst

Överst

Aever

Över

Aeverhaepp

Överhopp

Aeverlepp

Överläpp

Aeverraska

Överraska

Aeverst

Överst

Aeversätta

Översätta

Afta

Afton

Aftan

Aftonen

Aftes

Gårkväll

Ag

Åk

Ag

Och, också

Aga

Åka

Aganes

Åkande

Agebräda

Åkbräda

Agedon

Åkdon

Agedyna

Åkdyna

Agekleppare

Åkgäsklippare

Ager

Åker dvs. åker iväg

Ager

Åker,
äng

Agerhaena

Åkerhöna, rapphöna

Agerhaena

Nyckelpiga, Gullhöna

Agerkaul

Åkerkål

Aill

Eld

Aillfängd

Eldfängd

Ailla

Elda

Ain

En, enebuske

Aine

Ene

Ainebåske

Enebuske

Ainebär

Enbär

Aineträ

Enträd

Ainn

En,
räkneord

Ainnkrona

Enkrona

Ainnstaga

Enstaka

Ainnved

Envis person

Ainnveden

Envis

Aitt

Ett

Alig

Bördig

Allastäss

Överallt

Allvarli

Allvarlig

Anna

Andas

Annaless

Annorlunda

Annatråden

Andfådd

Annen

Andan, andedräkt

Ansiktsbåg

Facebook

Aperåmp

at-tecknet, @

Arier

Hyss, jäkelskap

Asa

Hasa, kasa

Askefis

Den siste i en barnaskara

Askelauda

Asklåda

Au

Å, vattendrag

Au

Av

Aubeden

Avbiten

Aubeet

Avbitet

Aubråden

Avbruten

Aubrået

Avbrutet

Aubäge

Åbäke

Aud

Åt,
åt nått viss håll

Aud

Åt, åt mat

Audaunkad

Avdankad

Auder

Åter

Auder a fram

Fram och tillbaka, Sicksack

Auder a tebages

Fram och tillbaka, Sicksack

Aufart

Avfart

Augde

Åkte

Augna

Agna efter tröskning

Augna

Agna ex.vis en krok eller musfälla

Augnavd

Avgnagd

Auhogd

Avhuggen

Aukråg

Avkrok

Aul

Ål

Aulakraega

Ålkråka

Aulasae

Ålsoppa

Aulasåmp

Ålsump

Aunka

Ångra

Aunka

Anka ( fågel )

Aunkonge

Ankunge

Aur

År

Aura

Åra

Aura

Ådra ex.vis vatten eller blodådra

Auratal

Årtal

Aurna

Ordna

Aurning

Ordning

Aurtaell

Årtull

Aurågen

Avbruten

Aus

Ås

Auslaen

Avslagen

Auvand

Av-vand

Auxel

Axel

Auäeet

Avätet

Avensyg

Avundsjuk

Avet

Avigt

Avi

Avig