Amerikafrämmat.

1913 föddes min far. 1917 emigrera ainn au hansa släktinga
te Amerika. Tekla hette hun. 1918 föddes min mor.

Naur mor a far hade fatt ihåvet pau riktigt sa börja mor a
Tekla skriva braijv te varandra.

Ätter 50 aur i Amerika, de vell si 1967, augde Tekla mä
bauden Kungshaelm tebaga te Sverige faer a hälsa pau släkt a vänner a sa stanna
här i naenna uger. Far a jag mötte aepp i Götebaer a hänte Tekla sa att hun
kånne kåmma mä tebages te Morp.

Väl hemma pau gauern sa va de dau daugs a träffa mor min .
Ja gaur i faere, öppnar yderdaern a släpper i Tekla. Mod Tekla kommer mor a
udbrester: Sau roligt a fau träffa deg ätter alle desse aur a va Du saijr pigg
ud.

Nu skålle ainn vella fau faer seg att tanten Tekla skålle
bli schäla gla naur hun fick höra de, men inte. Tekla tvärstannte, blaij gravallvarli,
glodde pau min mor a fragar faertvivlat: Va sir du Karin, licknar ja ainn
gris?. Taunkana börja nu a flya nu rånt i huet pau mor Karin. Gris hade hun
inte saugt. Det hun hade saugt va att hun sau pigg ud a det skålle hun la kånna
bli gla aever a höra.

Naur Tekla for te Amerika sa fanns inte oert pigg i Sverige a
i mårpekanskan udan det lärde hun seg naur hun kom fram a det betydde gris. Mor
Karin hade aldrig lärt seg engelska a vesste inte om att pigg = gris, udan det
skålle ju betyda att naenn va gla a sau välmauende ud. Som tur va sa kånne jag
aurna aepp de haijla att tanterna kånne börja a kramas, prada a ha trevligt i
håv.

Tänt liaväl va aitt enda or kan ställa te mä stora bekömmer.

Hannet sa navlit.

.obeproM.