I hinnasistens våren vi pau veija hem efrau Stauckhaelm a
fingen faer våss att vi vellen ha lide kaffe i kraeppen. Vi stannten te ve ainn
Q8-bensinstation raint udmä E4:an a som e gaurbo mä ainn McDonalds. Naur vi väl
hadden fått vaurat kaffe a sådden där i godan ro sa stack ainn kär fram näsan a
fraugte om vi möjligen hade aitt fäljkors a lana ud. Dau bar de seg inte bätter
än att han hade fått punktering pau aina framhylet på den lanebil som han augde
i. Naur låften faersvånnet ur hylet sa stannte kärn, tåg fram domkraften a
reservhylet men där fanns ingenting a ta måttrana mä. In mä braeden där bag i bilen och
sen va de bare te a rulla saukta framaud te farste bäste aufart a kåm te samme Q8-mack
som vi enn pau. Hann gaur fram te käringen i kassan a fragar om han kan fau
lana aitt fäljkors. Han ska vesst ha blett bra laung i ansiktet naur hun svarte:
”Vi har inga verktyg här. Du får väl
fråga på McDonalds”
. Bensinmack – Bil – Verktyj !! Nu faer tien sa har de
vesst inte mä varaent a gaera sa de va däffaer han fraukte våss. Vi kånne
hjälpa kärn sa att han fick bytt hyl a kånne aga iveij igen. Hår svaurt kan de
va a ha aitt fäljkors som ainn kan lana ud?!?!

Hannet sa navlit

.obeproM