I fann si va i vellen men vesst e de gaett a fau va lad naur
ainn vell a hår möet ainn vell. Faer min daijl sa har jag fatt faer meg att jag
har sleet a slävat i sau pass maunga temma a aur att jag inte behöver ha
dauliga närver älla schämmas faer a gaera ingenting naur jag gaer naenting. Pau
naet vis sa e jag nauck inte sa säker pau att jag har gjort rätt faer meg a de
e naur penschonen kraunglar seg in pau baunken a faersöger visa seg men
seffrerna e sau smau sa ………………..

Schid i seffrer faer allting e inte sefffrer.
Vesserligen sa va Kolingen bra pau a mäta allting i centilitrar men de e ju
andra seffrer. Ainn gaung naur han augde tåg a tåget stannte sa fraugte han:

Skånn i servera brännvin här??

Konduktören svarte: Nä.

Kolingen: Va faen stannan vi dau faer!!

Hannet sa navligt.

.obeproM