Braede. Va e braede. De kan va nästan va som helst. Faer
flaijre aur sen sa fick jag faer meg a rainsa i vaurat garage. Där fanns de möe
braede. De fanns aitt ställe som hette Braedens, kan åndra vaffaer de fatt de
nammet?? Braede finns nauck inte mä i SAO ( Svenska Akademins Ordlista ) men
daij ha la inte mä naenting frau Mårpekanskan. Vaffaer hann vi naenting som
vell kalla seg faer SAO om de inte e faer haijla Sverige?? Ja ska saij te sa
att de blir MO = Morpekanska Orlestan. Jag har börjat pau a fau fram ainn lesta
mä or pau Mårpekanska men e la inte säker pau att jag klarar au de schäl udan
lidar lide pau att i hjälpen te. Veden i va aperåmp e faernaet?? De hänger
fauktiskt ihåv mä internät. Grånnan i!!

Pau tal om braede dau kan ainn inte lä bli a tänka pau
graed. Havregrynsgraed e nauk mä de vaersta som finns. Vem faen kan ha kåmmet
pau a blanna havregryn a vann, kåga aeppet a sen äda schiden. Grisamad!! Hade denna
människa ingen som helst känsla faer va som smagar bra??

Hannet sa navlit

.obeproM