Mätte detta aldrig ske. Detta kan bare ainn vreset varelse
au naet sla som inte finns pau joern kåmma pau. Vem au ier kära kånna tänka seg
va mä om detta. Saij bare sau platt maskineriet blir. Nu kan de la va sau att
naet fruntemmer häver ud seg att daij ha vårt mä om naet liknane i flaijre
aur. Va har de mä detta a gaera. Bare
faer att i hann blett lurade in i naet liknane sa e de ju inte de samma som att
de e te naenn nötta. Hår maunga frunte……………. damer ha blett faijlauktigt
beschölda faer a ha naesslass schid i mjaelkeriet a vess schid ha daij inte
hett!!! Liadant har de vårrt mä PSA-prövanet. Det känns lide Bingolaetto aever
allt detta. Vessa vella paustau att ainn faur den hjälp som ain e vär beroene
pau va ainn bor naenstäss. Vi en ångefär 10 millioner människer i detta lannet –
de ska inte va pau detta viset.

Hannet sa navligt.

.obproM