Faelk åndra va Olaspetterspagen kåmmer ifrau a de ska jag
faerklara nu. Här ekring sa har det vårrt sau att faer a tala om vem du e sa
faurte ta mä stora daijler au släkten. Olaspetterspagen e bare ain daijl au de.
Faer daij gamle sa fick jag si at jag e (haellen i ier)
OlasPettersSeverinsaErnsta-xxxxx. Naur allt de va aeppräcknat sa va allt lia
klart som ainn kall vinternatt. Ätternam har inte nöttats naet vidare. Ain sann
historia som kan beskriva de e naur min mor a far hade vårrt pau bussresa te
Tyskland, kåmme hem a fraugte meg om jag vesst vem Jan Thuresson va. Naenn som
daij hade blett bekant mä där naijre hade saugt: Då vet ni väl vem Jan
Thuresson är” a mor a far glodde pau varandra a kånne inte bli slu pau vem daij
mainte. Daij börja prada om detta naur jag hänte dom ve bussen i Falkenbjär a
ätter ain stånn sa slaer pappa näven i instrumentbrädan sa jag trodde att
schiden skålle gau saenner. Daij mätte ha maint Jan i Skogsbol, sa han. Vem
faen kan haella reda pau va faelk heda i ätternam.

Sa e de mä de.

Ain bild pau meg av min farfar Severin.

Hannet sa navligt.

.obeproM