Mötte ain bra knepeter kär faer naenna da sen. Han velle
inte ha mä vare seg Instagram, WhatsAepp, Kvetter ella Ansiktsbåg a gaera men
hadde liaväl hört talas om dettahäringa som kallas faer nätverk, a att alle ha
nötta au de. Dau börja han mä a gau auder a fram pau gaderna i stan a råva sa
gaett han orka va han drack, aud, hade faer möbbler, faerg pau tapeterna a sa
vidare. Ha va pau väldans gaett hömör faer nu hade han de han kalla faer traij
följare a det hade gatt fortare a fau dom än va han räcknat mä. Ain au dom va
vesst ain docktare a daij andre bägge våre poliser.

Hannet sa navligt.

.obeproM