De heder ju att jylen haeller pau änna fram te påsk men de e
ju inte alle som aeppskatta de. Schäl sa har jag inte tatt naijr jylabonaden
bare faer de udan väntar pau att de ska bli daugs att sätta aepp lite
påskabraede. Ska den sen sedda aeppe te messommer, älla hår eet?? Jag faur la
teijpa aepp lide messommersblåmmer här sen.

Hannet sa navligt.

.obeproM