Det
finns ju ainn liden glåttavisa som lauder:


En
morgon när vi vaknar är hela världen vit,

och
vi förstår att vintern har kommit hit.

Faer min daijl sa faur det bli sau här:

Ainn maerne naur jag vaugnar e fönsterrudan vid

A de e inget aent än ainn maegeschid

Ainn stor navla pladåska som sedder allastäss

I vannet har jag blannat naenna draeppa Yes.

De sedder ju som faen, de har ju raint grott in

Här skålle de nauck krävas ainn stor påttsemaskin.

Te sist sa faur jag väcket, e svett a arg a sur

Ainn daulig start pau ain ny da, sicken satans utur.

Maeger e här nauck lide faer maunga au.
Det har liasom inte naeslass betydelse hår a va naenstäss fönsterna sedda faer
nauck faen träffa daij dom mä sina store schida.

Hannet sa navligt.

.obeproM