Det finns sau maunga faersla om hår ain ska leve länger, mau
bätter a orka mä maijr. Du ska äda rätt slas mad, gau pau gym flaijre da i ugan,
schida på bestämda tier, saeva midda, inte saeva midda, äda fulafrö, äda faijd
mad, inte äda faijd mad a sau vidare. Jag har fatt faer meg att de mesta sedder
i huet. Har ain faer seg att ain ska bli syg sa blir ainnet. Har ain faer seg
att andra haet bätter, e kryare a pau de viset bare tycker sönn om seg schäl sa
faur ain bekömmer.


Hannet sa navligt.

.obeproM