I fann si va i vellen men låmpen kan gaera schidunga te
naeselånna rekordelia människer. Den som har fått faer seg att daij bare lära
seg a schuda a ha ijäl faelk behöva nauck ta reda pau lide maijr innan daij
öppna truden. I detta mä låmpen finns de raint faer möe tyckane a politik, frau
vänster te höger. De som känns märkligast e att daij som e emod e daij som veda
bäst. Sau e de la faer de mästa.

Hannet sa navligt.

.obeproM