Här finns möet som jag inte begriver a vessa sla e de nauck
inte maijningen att vi vanlige människer skån begriva. I Sverige fungerar de som
sau att här kånnen vi vesst prada mä kommunister men inte mä nazister. Innan
jag blir ve mä detta resonemaunget sa vell jag bare berätta att jag aldrig har
röstat pau vare seg kommunister eller nazister och kommer heller aldrig a
gaerat heller. De som kan kraungla teet i huet pau meg e hår daij som sedda i
riksdan kånna prada a skeija mä kommunister men inte mä nazister. Skidfaelk
haijle bånten. Kommunister a nazister ha hatt ijäl faelk a ha faerstört faer
hår maunga som helst men likt faerbannat sa e kommunisterna romsraina a fau va
mä a bestämma. Knepigt! Politikens yderkanter e inte faelk som jag lidar pau a
som ha skrevet in seg i vaura historieböger faer saent som inte hör mänskligheten te. Men SAP, C, L, M,
KD a MP – stäng ude kommunisterna liadant som i gaeren mä SD men i fann inte
bli aeverraskade om faelk börja rösta pau dom.

Hannet sa navligt.

.obeproM