I da sa prada ainn au sossanas höjdare i radion a han sa att statsmenistern ager ikring i lannet faer
jämnan. A veden i va – han har kåmmet pau att de inte e liadant i haijla
lannet. Han e dau inte dom den kärn, eller sa e han lide domare än va han vell
lä vegau. Har fått faer meg att han har lide utur naur han tänker.

Hannet sa navligt.

.obeproM