Har vårt baette ain uga a har dau augt skider nairfaer
launga slänter fulla mä snö a is. Vem faen har hettat pau detta? Farst sa ska
ain faersöga a fau in faetterna i naeslas fodaplagg som tunga, stiva a
gränslöst illavårna a ha pau faetterna. Ätter de sa sätter ain fast ain bräda
mä staulkanter ånner var fod. Allt detta sedder stainhart fast a nu e de vesst
daugs a hasa seg fram te naenting som ska släva meg aepp faer ain backe. De
heder vesst aunkarlyft! Det däringa aunkaret som kommer färanes i låften ska
ain hinna a fästa bagom raeven a gaer ain de sa bär de iveij mä aitt navla
ryck. Ätter ain stånn sa ska ain faersöga kåmma ifrau aunkaret a det kan va
lättare saugt än gjort. Ätter a ha kommet aepp pau baijnen naur jag te sist
hade blett kvett aunkart happa jag te a glo naiertfaer. Inte skeij. Ain kusin
sa te meg faer te minstingen 60 aurs sen att: Kan ain inte ta seg nair gönom
att klättra sa kan ain ju skida nair seg a det va precis va jag heallde pau a
gaera nu.

Kom nair te sist a va faur jag saij. Ain lapp pau väggen där
naen har skrevet pau udrigiska.

Veden i va Ski Lodge betyder. Skidstuga a det mätte la va de samma som skidhus, ella?
Vafaer skriva daij pau udrigiska? Vessa prada om laneor a de hann vi i
mårpekanskan ag men de fann vi prada om ain aen gaung.

Hannet sa navligt.

.obeproM