I ättermiddes sa va den aine pagen a jag pau hannbaell i
Warbjär. Gränslöst skeij a glo pau. Farst sa springa daij aud de aina haellet a
gaera maul. Ätter de sa springa daij aud de andra haellet a gaera maul. Sau
haeller de pau i baett emod ain temme. Gränslöst skeij. De hänner naen ynka
gaung att den stackarn som staur i maul att han faur baellen pau seg a dau blir
det inget maul eller att den som kastar baellen happar te a messa maulet a dau
blir det heller inget maul. Pau de viset sa hänner de att aitt au lana vinner. I
blann sa vinner inte naen au lana a de e lide trödigt faer dau ha daij haellet
pau a springa fram a te baga raint i unödan. De hade la vårt bätter a bli hemma
i stället faer a springa seg trött te inga nötta.

Hannet sa navligt.

.obeproM