Vicket e värst, skoskav ella hämoröjder? Nu bär de seg inte
bätter än att jag dras mä bägge slana sa jag kan si hår de e. Skoskavet pau
naet vis lättar naur ain tar au skona men det gaer inte hämoröjderna. A de e
liadant men pau andra haellet e de mä hämoröjderna faer daij bli inte vaerre
naur ain tar pau skona men det gaer skoskavet.

Hannet sa navligt.

.obeproM