Naur jag va liden sa hade morsan aitt paket naijre i källarn
som de sto Surf pau. De va aitt vett pålver som hun hälla lide i zinkbaljan innan hun hälla aepp vann. Naur
baljan va naegelånna full mä vann sa tåg hun (morsan) fram ain träpinne a rörde
rånt lide i baljan sa att pålvret blanna seg mä vannet. De va tvätt pau gaung.

Hår i haijla världen kan naenn fau faer seg a kalla naenting
faer Surfplatta?

Hannet sa navligt

.obeproM