Om de nu e som de e sa e de ju inte som de va. Men naur de
va som de va sa va de ju inte som de e i da. Fragan e dau om de e som de ska va
ella ska de va som de e. Va de bätter naur de va som de va ella e de bätter nu
naur de e som de e? Vessa maina pau att de va bätter som de va men att de e
sämmer nu naur de e som de e. Va tycken i?

Hannet sa navligt!

.obeproM