Gränslöst sönn att feskehanteringen blir baette naijre i
Glommens hamn faer hår de än e sa finns det ju naenna feskare som inte sluttat
mä a feska. Vesserligen sa börjar veijen bli bra sleden men de gaer la inte sa
möet. Maunga bli ju au mä sin faersörjning a va skå daij hetta pau faer a kånna
dra ihåv te bröföan. Udan a skräppa sa e de nauck nya arbeten som vi hann mest
ont om i denne daijlen au kommunen.

Jag har fått faer meg att de finns vessa som ändau e rätt sa
te freds mä detta. Nu gaur det lättare a gaera färigt planen faer denne daijlen
au byen. Som aepplaugt faer lide maijr badgäster kanse? Hotell, kro, kårka,
hyreshus, spa, lantmanna, brädegaur, bilverksta, skrotlöttareställe eller va
faen som helst som gaer att de blir lide liv a rörelse i hamnen. Vem vaijd det
kanse te a mä gaur a ställa aepp saenna däringa husbila här men jag kan tänka
meg att rätt sa maunga skålle reta seg pau de.

Vi skånn nauck va lide nögda mä att inte bolat gått aever
styr udan nu finns det ändau lite fånderinger a velje te a gaera detta pau aitt
bra sätt – haeppas jag.

Hannet sa navligt!

.obeproM