Hade
fauktiskt inte tänk a skriva maijr om detta men kånne te sist inte lä bli.
Maunga klapp pau auxlana a snälla or som: Änteligen lide livstecken frau deg,
fortsätt a skriv.

Egenteligen
sa stråntar jag fullständigt i va Warbjär har sin järveij men jag tycker att
vessa ainved kånna begriva att den inte kommer te a flöttas ud te motorveijen.
Ska de dau va sa faergråmmat svaurt a insaij att järveijen kåmmer te a bli inne
i stan hår i än jämran ier. Här i Falkenbjär va det liadant mä jämmer a gnäll
naur de skålle bli ain tönnel ånner Tryngeberg. Där skålle husen spricka, blir
raint värdelösa a iblann sa latte de som om varenda navel skålle flötta
därifrau. Om ain ager did ida sa stau husen aepp a det saijr ud som om de bor
faelk i dom!?!? Jämmer i unödan skålle jag vella paustau.

Sen sa blir
jag lide faeråndrad aever hår fort Hans i Klaivagaurn fick in sin insändare
faer au meg sa velle daij (HN) ha ain aeversättning flaijre uger innan den kom
i tiningen. Sau här skreve daij: Tack för din insändare. Är det morpekanska det är
skrivet på? Jag tänker att man kanske skulle ha en översättning för de som inte
lyckas klura ut vad allt betyder (och ha med även den översatta texten på
webben och en hänvisning dit i papperstidningen) Kan du skicka en översatt
version också?
.

HN vella kalla seg
faer lokaltining men ain kan åndra. Vesserligen sa haellen vi som begriver a
kånnen mårpekanska pau a dö ud men vi hann la inte kommet did än. I Morp,
Glommen, Tvager, Läjet, Bua a lide varstäss finns det nu levane människer som
begriver mårpekanska.

Ingela I Hålan
(Ingela Karlsson) brugar ha bra insändare men faerre gaungen blaij de la lide
schanet. Hun retar seg pau älgabroen aever motorveijen. Älga kånna inte flya sa
vesst kånna daij fau ha ain bro. Hann vi rau te den vanligen kongen ska kånnen
vi lägga pänga pau ain bro te skoens kong a hansa kompisa i skoen.

Hannet sa navligt.

.obeproM