Uliga prad.

Vi hann bare naenna kilometer in te Falkenbjär men ändau sa
e där inte maunga där inne som begriver mårpekanska. Konstigt. Vi begriven ju
va daij sij a vi bonn ju lia laungt ifrau dom som dom bo ifrau våss!!.
Tvagerboana a leijsingana gaur ju a prada mä a daij bo ju inte sa möet nämmer
än va staboanna gaera. Jag träffte faer naenn ti sen ain staboe som åndra om
jag hade faersökt a fau gau pau ain SFI-kurs. Va faen e de faer naenting
fraugte jag.

– Svenska för invandrare, svarte vidåndret.

Kan åndra vem au våss som e invandrare , kånne jag inte lä
bli a fraga. Människan blaj raint svart i uenen a börja garma a skriga a det va
liasom inte laent a faersöga fau töst pau eländet. Dau kånne jag inte lä bli a
si te staboen att han nauck behövde anmäla seg te ain MFPSIEL-kurs. Han vesste
lia lide om den kursen som va jag vesste om SFI.

MFPSIEL e liasom faerkortning au Mårpekanska Faer Personer
Som Inte E Lättlärda. Staboen bare faersvann.

Hann i stånner a låst sa gaur de bra a anmäla seg naur som
helst. Faer a haella naijre kaestnaden sa skånn vi haella te ude pau Pannebo
aedde a sa fann i haella meg mä mad a aitt pär syva var da.

De blir la kanse mest nairflöttade borausare som vella lära
seg mårpekanska faer saenna e de gaett om. Smaulänningana e nauck raint faer
snaula messtänker jag.

Tänkte söga bidra hos skolemeniskeln Gustav Mandolin faer
han har faer seg att de e nöttigt av va
ude sa möet de bare gaur. Kanse de e däffaer som han e ude a valsar rånt i tv a
tininger faer jämnan.

Hannet sa navligt!

.obeproM