Hej pau ier.

I hinnasistens sa augden vi te Malmö bare faer att
vauran yngste saen a hansa käring földe aur. Naen da innan vi skållen aga sa
fraugte ain bekant om vi värkligen tordes aga did.

Jag happa te a hetta ain bild (pau svenska) men som ändau
lide visar pau de elände som daij ha där naijre. Nu hade jag ju tatt mä meg farsans gamla hagelbössa a ain haijl lauda skott men behövde aldrig nöttan. Vessa velle att jag skålle
ta mä meg klär som kan staeppa kulerna om daij happa te schuda pau våss. De enda jag hade va aitt saent häringa

men jag faerstaur nauck inte riktigt va det skålle gaera
faer nötta.

Hår som helst sa gick allting bra a vi kommen hem udan
minsta bekömmer.

Hannet sa navligt.

obeproM