I Warbjär sa daijet ju bra kraunglet mä hår järveijen ska
dras. Vessa vella ha spaerna inne i stan a vessa andra vella ha braeden
udanfaer, de vell si länger aud öster. Va jag kan faerstau sa e bägge sier
precis lia ainvettna.

Vi hadden ju liadana
bekömmer i Mårp. Vessa velle ju ha in järveijen i metten au byen men vessa
velle haen udanfaer. Taunken håss vessa va ju a ha naijr braeden i joern baette
i Askelt straux innan de vi kallan faer Mammes a sen vidare ånner kårkan, faersamlingshemmet
a sen kåmma aepp sönner om svalepaganas lastbila. Där skålle de blett ain
staschon i faersamlingshemmet faer dau hade det ju kånnat ta hann om alle som skå
aga aeppetfaer te vaur herre eller sönneraever och noeraever faer alle våss
andre. Vessa våre ju rädda faer att Ramsjö kanal skålle kånna svämma aever a
pau de viset fylla haijle tönnelen mä vann sa nu happa de ju te a bli sau att
spaerna kåmme udanfaer Mårp.Ingen staschon fingen vi heller.

Om de nu e sau sa att de fortsätter a va lide levane om hår
i skånn dra spaerna i Warbjär sa har jag aitt navla bra faersla. Slaenn naijr
lide paula udmä gamla E6:an gönom Warbjär a sa hysstan aepp rälsen pau
dom. Läggen sen staschonen pau broen
baette ve Willys faer där en i ju aeppe pau rätt högd a nära lasarättet.
Klart!! Nu kånnen i slutta a kivas om järveijen. I kommen la snart pau naet
nytt som i kånnen reta ier pau.

Hannet sa navligt!!

obeproM.